Afmelden

Eventuele tassen, trainingspakken en overig materiaal zij eigendom van SVH'39. Deze dienen ingeleverd te worden bij Bert Schmitz, Ereprijs 83, 6075 GM in Herkenbosch.

N.B. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch steeds met één seizoen verlengd. Afmelden van het lidmaatschap van SVH’39 kan één maal per jaar vóór 30 juni.