We missen de geur van vers gras. We missen onze trainers en leiders. We missen onze teamgenoten. We missen de gezelligheid op ons sportpark. We missen het voetbal. En bovendien missen we jou!
Op de eerste plaats hopen we dat iedereen gezond is en vooral blijft. In deze bizarre tijd willen we toch iedereen informeren over de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus in relatie tot onze vereniging.

COMPETITIES AMATEURVOETBAL WORDEN NIET MEER HERVAT
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben worden alle competities van de jeugd en senioren (van zowel veld als zaal) niet meer hervat. Er worden dus geen wedstrijden meer gespeeld, ook niet wanneer de Corona maatregelen worden opgeheven.

De KNVB heeft daar onlangs toe besloten. Er komen dit seizoen geen eindstanden en dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

SPORTPARK GESLOTEN EN NIET TOEGANKELIJK
Als gevolg van de maatregelen zijn alle sportaccommodaties in Nederland gesloten. Zoals bekend vinden er dus géén trainingen, wedstrijden of andere activiteiten plaats op ons sportpark. Bovendien is toegang voor iedereen ten strengsteverboden, tot nader bericht. Eventueel (groot) onderhoud aan velden mag wel plaatsvinden maar gaat altijd in overleg met het bestuur.

Met dit besluit volgt SVH’39 de maatregelen op om de risico’s voor iedereen zo veel mogelijk te beperken. Wij gaan er dan ook vanuit dat deze regels worden nageleefd.

GENOMEN MAATREGELEN
Sinds het intreden van “de Coronacrisis” heeft het bestuur niet stil gezeten. De volgende maatregelen hebben we tot nu toe genomen, of zijn we volop mee bezig:

 • Regelmatig bestuurlijk overleg en overleg binnen de diverse commissies.
 • Communicatie richting onze leden (en ouders/verzorgers), vrijwilligers en sponsors middels Facebook en deze nieuwsbrief.
 • Overleg met de KNVB, de gemeente en andere voetbalclubs in Roerdalen.
 • Aanvraag Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.
 • Beperken van kosten (personeels-, huisvestings-, accommodatie- en wedstrijdkosten).
 • Overleg over lopende contracten met leveranciers.
 • Bevriezen van investeringen.
 • Voorraden beheren en overleg met toeleveranciers.
 • Schenking van kort houdbaar eten & drinken aan voedselbank.
 • Schoonmaakwerkzaamheden clubgebouw.
 • Verplaatsing van de NLdoet dag.
 • Het groot onderhoud van de voetbalvelden naar voren halen.
 • Afhandeling storm- en inbraakschade.
 • Planning van nieuw voetbalseizoen.

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021
Zoals we inmiddels ervaren zorgt het Corona-virus voor flinke zorgen. Ook voor onze vereniging want de kosten lopen door, maar inkomsten blijven uit. Echter doet het bestuur er alles aan om de kosten zo veel mogelijk te beperken. 

Als club nemen we het standpunt in dat we de kosten, die we met z’n allen maken, ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden zullen we vooralsnog de contributie gewoon innen en vragen we je om jouw solidariteit. 

Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan zullen we de leden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) vragen of er uit coulance een compensatie voor de leden moet plaatsvinden en op welke wijze dit dient te gebeuren. Tegen die tijd (november/december) is er ook meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de corona-crisis voor onze vereniging. Deze kunnen we op dit moment nog niet goed overzien.

Het bestuur zal tijdens de ALV met een (of meerdere) voorstellen komen. Aanwezige leden op de ALV besluiten vervolgens over de voorstellen. 

VRAGEN
Heeft u vragen over de contributie? Neem dan contact op met onze penningmeester Roy Kepser via penningmeester@svh39.nl.

Heeft u andere vragen, tips of ideeën over algemene of met betrekking tot de Corona maatregelen zoals beschreven in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@svh39.nl.

ALS LAATSTE…. 
SVH’39 heeft al jaren vele en vooral trouwe sponsoren. Veel bedrijven, ondernemers en zelfstandige maken moeilijke tijden door. Waar mogelijk roepen we onze leden op om onze sponsoren en de ondernemers in Herkenbosch (en daarbuiten) zo veel mogelijk te steunen. Wij hopen uiteraard dat ook zij deze moeilijke tijden goed door komen.

Bovendien rekenen wij als vereniging juist in de komende maanden op jouw steun. Samen staan we sterk. Maar veel belangrijker is dat onze leden, vrijwilligers en hun dierbaren gezond blijven. 

Let daarom een beetje op elkaar, zorg goed voor jezelf, voor elkaar en blijf gezond!