SVH’39 doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s juist, compleet en accuraat is maar kan geen garantie geven dat dat ook inderdaad het geval is.

SVH’39 geeft daarnaast geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

De informatie die op deze pagina’s wordt aangeboden zal niet compleet zijn en is samengesteld door vrijwilligers (niet-deskundige). Ondanks dat waken we ervoor om juiste informatie te verstrekken. Wij vragen u als bezoeker van deze website, wanneer u ergens een fout tegenkomt dit te melden via ons contactformulier.

SVH’39 neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze website die afkomstig is van derden noch voor informatie die is opgenomen op websites waarnaar op deze site verwijzingen zijn opgenomen (via hyperlinks, banners, buttons en dergelijke).

De teksten, logo’s, afbeeldingen en dergelijke op deze website vallen onder het intellectuele eigendom van SVH’39 en hierop berusten auteursrechten. Zonder schriftelijke toestemming mag deze informatie niet worden opgeslagen, gekopieerd of op welke wijze dan ook elders worden gepubliceerd.

SVH’39 behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te wijzigen.