Ons bereikte het droevige bericht dat op 2e Kerstdag, 26 december 2020, ons gewaardeerde lid Jakob Rohmen op 84-jarige leeftijd is overleden. Jakob speelde gedurende zijn actieve voetbalperiode in diverse reserveteams van SVH en later, tot op redelijk hoge leeftijd, in het veteranenelftal. Hij stond te boek als een fanatieke, vinnige speler, die het elke tegenstander moeilijk kon maken. Nadat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de spreekwoordelijke nagel had gehangen, bleef Jakob actief voor de vereniging en werkte jarenlang als kantine-zetbaas op zowel het oude sportpark (Heksenberg), alsook in de kantine van het huidige park. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe bij dit verlies. Wij gedenken hem in dankbaarheid. Moge hij rusten in vrede.