De samenwerking tussen FC Roerdalen en SVH ’39 van de teams die 11×11 spelen, wordt gecontinueerd. Zie hiervoor ook ons eerder bericht van 2 juni 2022.
Ons langere termijn doel is hierbij niet alleen gericht om volwaardige teams te kunnen vormen, maar vooral om de teams zo homogeen mogelijk samen te stellen, om daarmee het spelplezier te bevorderen.
Anders gezegd, met deze samenwerking willen we er voor zorgen dat in de toekomst, de teams voldoende, en zoveel mogelijk vergelijkbare spelers hebben om zich te kunnen focussen op hun gemeenschappelijke interesse: Voetbal!

De teamindeling treft u aan in de bijlage.

Hieronder staat praktische informatie voor de spelers, ouders en leiders van de teams:
• Teams: De spelers zijn ingedeeld in samenspraak met de jeugdleiders, trainers en jeugdcoördinatoren van beide verenigingen. Hierbij is allereerst gekeken naar vergelijkbare vaardigheden, maar is ook – indien mogelijk – rekening gehouden met het sociale aspect.
• Contributie: Spelers blijven gewoon lid van hun eigen club. Daar wordt ook de contributie betaald.
• Sportoutfit: Wedstrijdshirt wordt beschikbaar gesteld door de clubs. Je zorgt zelf voor wedstrijdbroek en sokken van je eigen vereniging. Broek en sokken van de andere club worden – indien nodig – ter beschikking gesteld. Spelers hoeven dus geen extra kosten te maken.
• Training/wedstrijden: Voor aanvang van het nieuwe seizoen ontvang je via je (nieuwe) leider verdere informatie over trainingsdagen, -locatie en wedstrijdschema.
• Kick-off: Begin van het nieuwe seizoen zal een informatiebijeenkomst worden gehouden voor alle geïnteresseerde spelers en ouders van de Samenwerkende Teams.

Vacatures: Niet onbelangrijk is de vermelding dat de teams JO14-2, JO15-1 en JO17-2 nog geen of onvoldoende trainers/leiders hebben! Ondanks inspanningen van de jeugdcommissies van FC Roerdalen en SVH’39 hebben we nog geen invulling kunnen geven aan deze vacatures. We willen dan ook met klem een beroep doen op de betrokken ouders om mee te denken voor een passende oplossing!

Voor verschillende leden van FC Roerdalen en SVH ’39 en met name voor degene die instromen in de JO13, JO14 en JO15 betekent deze samenwerking een verandering. Het eerste jaar van deze samenwerking heeft aangetoond dat we op de goede weg zijn en we vertrouwen erop dat de samenwerking tussen SVH’39 en FC Roerdalen komend jaar verder zal worden uitgebouwd.
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan gerust contact op met je leider of de jeugdcoördinator van je vereniging.