VEILIGHEID

Een veilig sportklimaat binnen de club.

Sporten en bewegen is niet alleen leuk maar ook nog eens heel gezond! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, atletiekbaan of zwembad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven en sociaal bezig zijn. Maar de plezierbeleving staat voorop. In de meeste gevallen dan. Want het kan soms mis gaan. Met een scheldpartij, wat duw- en trekwerk, een vechtpartij, pestgedrag, discriminatie of misschien wel seksuele intimidatie. Lichte vergrijpen of grote excessen. Dat wil natuurlijk niemand, zeker niet binnen onze verenging.

Daarom heeft SVH’39 heeft zowel de fysieke als sociale veiligheid hoog in het vaandel staan. Eén van onze kernwaarden, binnen ons beleid, is dat wij een veilige omgeving wensen voor alle leden en vrijwilliger. Helaas kunnen wij excessen, ongewenste omgangsvormen of dergelijk niet geheel uitsluiten. Maar als vereniging doen wij ons uiterste best om dergelijke zaken zo veel mogelijk te voorkomen. Vandaar wij enkele (beleids)maatregelen hebben genomen om te komen tot een zo veilig mogelijk sportklimaat binnen SVH’39.

Onze verenigingsregels.

Om alles in goede banen te lijden, hanteren wij een aantal regels.

 1. Iedereen is welkom bij SVH’39.
 2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat, zowel op- als naast het veld.
 3. Wij spreken met elkaar en niet over elkaar.
 4. Wij tonen waardering en respect voor de scheids- en grensrechters, leiders, trainers, tegenstanders en vrijwilligers.
 5. Wij laten de kinderen hun spel spelen.
 6. Wij lopen niet weg voor een klusje, we zijn behulpzaam voor de vereniging en elkaar.
 7. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 8. Als er problemen zijn, maken we hier melding van.
 9. Wij vloeken, schelden, pesten en discrimineren niet.
 10. Wij spreken elkaar aan op verkeerd en onsportief gedrag.
 11. We drinken geen alcohol voor de wedstrijden en trainingen.

Ons vertrouwenspersoon.

Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegenaan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om even door te lezen, omdat SVH’39 je hierbij graag zou willen helpen!

Wat kunnen wij doen?

SVH’39 is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin elk lid zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet SVH’39 er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Om deze reden is er bij SVH’39 een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenspersoon.

Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersoon met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

Vertrouwen.

Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen. Vaak komt dit door bijvoorbeeld angst, schaamte, onmacht, etc. Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenspersoon van SVH’39 zeer zorgvuldig met de informatie omgaat en rekening houd met de privacy van de betrokkene(n). Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem.

Daarnaast is de vetrouwenspersoon bekend in het werkveld met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor haar vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kunnen we nadenken wat er voor jou nodig is en zullen we proberen je verder te helpen!

Zit jij met een probleem? Stuur een mail naar ons vertrouwenspersoon, Heleen Claessen, met je naam en eventueel een korte omschrijving van je klacht/probleem (niet noodzakelijk!). Er zal dan door ons vertrouwenspersoon met jou contact worden gezocht per mail om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Geef hierin ook duidelijk je wensen aan.

Heleen Claessen