Vrienden van SVH’39

‘Vrienden van SVH’39’ is een nieuw initiatief van de sponsorcommissie van SVH’39. Het initiatief heeft als doel (nog) meer betrokkenheid van (oud-)leden, toeschouwers, supporters, donateurs en sympathisanten te creëren. En daarnaast ook nieuwe én extra inkomsten generen voor onze vereniging.

Wilt u graag vriend van SVH’39 worden? Dan onderscheiden we drie gradaties:
– Bronzen vriend: €10,00
– Zilveren vriend: €25,00
– Gouden vriend: €50,00

Door een vriend van SVH’39 te worden draagt u een extra financieel steentje bij aan de club die u een warm hart toe draagt. U krijgt als ‘Vriend van SVH’39’ een vermelding van uw naam op het bord in de kantine en op de website van SVH’39. Anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom. Wilt u ‘Vriend van SVH’39’ worden? Neem dan contact op met Jeroen Moors (sponsorcommissie).