SVH’39 zet flinke stappen in de verduurzaming van Sportpark De Schoolkamp.
De afgelopen jaren zijn er binnen SVH’39 plannen gesmeed tot verduurzaming van ons sportpark, om zo met de tijd mee te gaan. De algemene ledenvergadering heeft deze plannen unaniem goedgekeurd.

Fase 1 is inmiddels afgerond. Op het dak van de kantine liggen sinds deze maand 83 zonnepanelen. Dank aan HOFF Solar & Service voor de samenwerking, het adviseren en de oplevering van het project. Tevens een woord van dank aan de Rabobank Midden-Limburg, voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds.

De volgende fases van verduurzaming zijn reeds in gang gezet. Zo worden er airco’s geplaatst en lopen er o.a. onderzoeken naar LED-verlichting (binnen én buiten) en naar een zonneboiler. Dit allemaal in het kader van duurzaamheid, om zodoende ons stroom en gasverbruik (drastisch) te laten afnemen. Hierbij willen we graag de goede samenwerking met de Gemeente Roerdalen benadrukken.